T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

Misyon

20/08/2014 12:46:41 - 10/12/2015 12:46:41 - 1684 Okunma
  • Bologna Süreci Uyum çalışmalarını yürüterek Kırklareli Üniversitesinde süreci içselleştirerek eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasını sağlamak ve eğitim-öğretim sisteminde uluslararası kaliteyi yakalamak,
  • Eğitim-öğretim sistemlerinin farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyarak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, ulusal ve uluslararası normlara uygun, kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir öğretim sistemi oluşturmak,
  • Üniversitemiz bünyesinde verilen eğitimin niteliğini arttırmak; kalite güvence sistemlerini oluşturmak,
  • Diğer ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumları ile işbirliğini ve hareketliliği geliştirmek,
  • Mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak üzere bir hareket başlatmak.
Misyon

Facebook Twitter Google Plus

Duyurular

Bologna Eşgüdüm Koordinatör Yardımcısı Ataması
1088 Okunma
Üniversitemiz Bologna Eşgüdüm Koordinatör Yardımcısı olarak Mühendislik Fakültesi Yazılım...
12/10/2016
Yeni Açılan Bölümler İçin Bologna Temsilcileri Bilgilendirme Toplantısı 26.05.2016
1558 Okunma
26.05.2016 Perşembe günü saat 10:30'da Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi 3 No'lu Konferans...
31/05/2016
AKTS/Diploma Eki Koordinatörü Ataması
1086 Okunma
Üniversitemiz AKTS/Diploma Eki Koordinatörü olarak Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr....
07/04/2016
Değerlendirme Ölçütleri ve AKTS/İş Yükü Tablosuna yeni satırlar eklenmiştir
1019 Okunma
Bologna Bilgi Paketi içindeki Değerlendirme Ölçütleri ve AKTS/İş Yükü Tablosu alanlarına kısa sınav,...
25/03/2016
Bologna Bilgi Paketi Güncelleme Onay Formu
1295 Okunma
Tüm akademik birimlerimizdeki bölüm ve programların Bologna Bilgi Paketinde yer alan içeriklerindeki...
21/01/2016

Lisansüstü, Lisans Ve Önlisans Programları Bilgi Giriş Linkleri

Bologna birim temsilcilerinin program bilgi girişleri için kullanacakları linkler:
önlisans/lisans/lisansüstü 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.