T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

Bologna Süreci Nedir?

27/08/2014 13:52:16 - 10/12/2015 13:52:16 - 2111 Okunma

İçinde bulunduğumuz dönemde ortaya çıkan ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasi ve bilimsel gelişmeler, düzende rol oynayan tüm aktörlerin farklı yönlerden yeniden yapılanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte, yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim sistemlerinde hesap verilebilir, şeffaf süreçlerin geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca küreselleşen ekonomilerde yükseköğretim kurumlarına olan talebin artması, bu kurumların iş dünyasıyla olan ilişkilerinin artmasına neden olduğu ve ortaya çıkan rekabetin ise eğitimde kaliteyi gerekli kıldığı ifade edilmektedir.
 
Bu gelişmelerle birlikte Avrupa'da, yükseköğretim sistemlerinin sorunlu olan alanlarını tespit etmek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla Bologna Süreci başlatılmıştır. 1999 yılında Bologna'da düzenlenen toplantıda, 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretiminden sorumlu bakanların imza attıkları Bologna Bildirgesi'nde aşağıdaki hedefler ortaya konmuştur:
  • "Kolay anlaşılır ve birbiriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi)
  • Yükseköğretimde üç aşamalı derece sistemine geçilmesi (1999'da iki aşama (lisans ve yüksek lisans) olarak belirlenen derece sistemine, 2003 yılında üçüncü derece (doktora) eklenmiştir)
  • Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sisteminin (AKTS/ECTS) uygulanması
  • Öğrenci, öğretim elemanı ve personel hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak
  • Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak
  • Yükseköğretimde sosyal boyutu geliştirmek ve öğrencilerin aktif katılımını sağlamak"

2001 yılında Türkiye'nin de dahil olduğu süreç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülmektedir. YÖK tarafından gerek bazı yasalar gerekse kurulan çalışma grupları ile Bologna Süreci'nin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına faydalı olması sağlanmaya çalışılmaktadır.
 
BS

Facebook Twitter Google Plus

Duyurular

Bologna Eşgüdüm Koordinatör Yardımcısı Ataması
1087 Okunma
Üniversitemiz Bologna Eşgüdüm Koordinatör Yardımcısı olarak Mühendislik Fakültesi Yazılım...
12/10/2016
Yeni Açılan Bölümler İçin Bologna Temsilcileri Bilgilendirme Toplantısı 26.05.2016
1557 Okunma
26.05.2016 Perşembe günü saat 10:30'da Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi 3 No'lu Konferans...
31/05/2016
AKTS/Diploma Eki Koordinatörü Ataması
1086 Okunma
Üniversitemiz AKTS/Diploma Eki Koordinatörü olarak Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr....
07/04/2016
Değerlendirme Ölçütleri ve AKTS/İş Yükü Tablosuna yeni satırlar eklenmiştir
1019 Okunma
Bologna Bilgi Paketi içindeki Değerlendirme Ölçütleri ve AKTS/İş Yükü Tablosu alanlarına kısa sınav,...
25/03/2016
Bologna Bilgi Paketi Güncelleme Onay Formu
1294 Okunma
Tüm akademik birimlerimizdeki bölüm ve programların Bologna Bilgi Paketinde yer alan içeriklerindeki...
21/01/2016

Lisansüstü, Lisans Ve Önlisans Programları Bilgi Giriş Linkleri

Bologna birim temsilcilerinin program bilgi girişleri için kullanacakları linkler:
önlisans/lisans/lisansüstü 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.