T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

Bologna Sürecinin Kazandırdıkları

27/08/2014 16:22:47 - 14/12/2015 16:22:47 - 2076 Okunma

Yükseköğretim Sistemimiz Açısından Önemi:

Bologna Süreci kapsamında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin yapılması;


http://bys.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/bologna/dosyalar/resimler/images%20(20).jpg

 • Ülke dışında yükseköğretim sistemimizin daha iyi tanınmasını sağlar ve yükseköğretim kurumlarına ilgiyi artırır.
 • Öğrenci ve diğer paydaşlara karsı sorumluluklarını yerine getiren (özerk) yükseköğretim kurumlarını destekler.
 • Ulusal yeterlilikler çerçevesinin oluşturulmasını yeterliliklerin bir bütün olarak sistem içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmelerini ve bu sayede eğitimin farklı düzeyleri arasında ilerleme ve geçişi kolaylaştırır.
 • Değişen toplumsal ihtiyaçlara uygun olan yeni yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Yeterlilikler ile tanınma ve hareketlilik arasındaki ilişkiyi açıklayarak ulusal ve uluslararası düzeyde vatandaşların ve işverenlerin bilincini yükseltir.
 • Kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesine ve dünya ile rekabet edebilir bir yükseköğretim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlar.

 

Öğretim Elemanları Açışından Önemi:

Bologna Süreci'nin yükseköğretim kurumlarına sunduğu araçlar öğretim elemanlarına su katkıları sunar;

 • Ders programı oluşturma ve güncellemeyi kolaylaştırır.
 • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi sonucunda derslerin başarı ve etkinliğini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Derslerin içeriğinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha kolay anlaşılmasını ve tanınmasını sağlar.
 • Öğrenci merkezli öğretim sisteminin bir sonucu olarak öğrenciler sürece daha aktif katilmiş olacaklarından öğretim elemanlarının karsılarında daha bilinçli ve aktif öğrenci bulmalarını sağlar.
 • Öğrencilerin öğrenim gördükleri programın, program içerisindeki derslerin amaçlarını ve bunları basarıyla tamamladıklarında kazanacakları yeterlilikleri bilmelerine yardımcı olur.
 • Bologna Süreci'nin temel ayağı olan hareketlilik kapsamında örgenci ve öğretim elemanı değişimi yükseköğretimin öğretim sürecine önemli zenginlikler katar.
 • Öğretim elemanlarına farklı ülke ve üniversitelerde kısa süreli çalışma fırsatı sunarak diğer ülkelerde ortak projeler ve bilimsel çalışmalar yapmalarını kolaylaştırır.

 

Öğrenciler Açısından Önemi:

Bologna Süreci'nin nihai amacı mezunlara önemli kazanımlar sağlamaktır. Bu çerçevede;

 • Bologna Süreci öğrenci merkezli bir yaklaşımı öngördüğünden öğrencilerin eğitim hayatlarına aktif katılımlarını sağlar.
 • Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini daha bilinçli seçmelerine yardımcı olur.
 • Seçtikleri dersleri ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını; yani neleri bileceklerini, neleri uygulayabileceklerini ve hangi sosyal, mesleki ve iletişim yetkinliklerine sahip olabileceklerini önceden bilmelerine yardımcı olur.
 • Ders kredileri öğrenci is yükü temel alınarak oluşturulacağı için öğrencilerin ders dışındaki faaliyetlerini teşvik eder ve bu faaliyetlerin aldıkları dereceye aktarılmasını sağlar.
 • Eğitim-öğretim düzeyleri arasındaki yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir ve kolaylaştırır.
 • Tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde kurumlar arasındaki kalite farkı azalacağından tüm öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlayarak öğrenciler arasında fırsat eşitliğini geliştirir.
 • Yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilme oranları artar.
 • Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi gibi tanınma araçları sayesinde öğrencilerin almış oldukları eğitimin yurt dışında tanınmasına imkân sağlayarak mesleki ve akademik hareketliliğini arttırır.
 • Öğrenci hareketliliğini özendirir ve hareketliliğin önündeki engelleri azaltır.
 • Sadece formel öğrenme için değil, tüm öğrenme için hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder.

http://bologna.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/bologna/dosyalar/resimler/images%20%286%29.jpg

kazandırdıkları

Facebook Twitter Google Plus

Duyurular

Program Çıktılarının Güncellenmesi ve Paydaş Analizleri Toplantısı
Kalite Komisyonu     551 Okunma
      Bölüm Program Çıktılarının Güncellenmesi ve Paydaş...
17/12/2018
Eğitim-Öğretim Kalite Güvence Sistemi Geliştirme Bilgilendirme Toplantısı - Pilot Programlar
237 Okunma
  Eğitim-öğretim kalite güvence sisteminin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, 2 Kasım 2018...
09/11/2018
Bologna Eşgüdüm Koordinatörü Ataması
246 Okunma
Üniversitemiz Bologna Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Murat Olcay...
12/10/2018
Kalite Komisyonu Değerlendirme Toplantısı
378 Okunma
Kalite güvencesi çalışmaları kapsamında, 21.09.2018 tarihinde kalite komisyonu alt çalışma grubu ile...
11/10/2018
Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğünde Yeni Görevlendirme
218 Okunma
  Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ, Bologna...
04/10/2018

Lisansüstü, Lisans Ve Önlisans Programları Bilgi Giriş Linkleri

Bologna birim temsilcilerinin program bilgi girişleri için kullanacakları linkler:
önlisans/lisans/lisansüstü 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.