T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

Bologna Sürecinin Kazandırdıkları

27/08/2014 16:22:47 - 14/12/2015 16:22:47 - 2144 Okunma

Yükseköğretim Sistemimiz Açısından Önemi:

Bologna Süreci kapsamında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin yapılması;


http://bys.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/bologna/dosyalar/resimler/images%20(20).jpg

 • Ülke dışında yükseköğretim sistemimizin daha iyi tanınmasını sağlar ve yükseköğretim kurumlarına ilgiyi artırır.
 • Öğrenci ve diğer paydaşlara karsı sorumluluklarını yerine getiren (özerk) yükseköğretim kurumlarını destekler.
 • Ulusal yeterlilikler çerçevesinin oluşturulmasını yeterliliklerin bir bütün olarak sistem içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmelerini ve bu sayede eğitimin farklı düzeyleri arasında ilerleme ve geçişi kolaylaştırır.
 • Değişen toplumsal ihtiyaçlara uygun olan yeni yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Yeterlilikler ile tanınma ve hareketlilik arasındaki ilişkiyi açıklayarak ulusal ve uluslararası düzeyde vatandaşların ve işverenlerin bilincini yükseltir.
 • Kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesine ve dünya ile rekabet edebilir bir yükseköğretim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlar.

 

Öğretim Elemanları Açışından Önemi:

Bologna Süreci'nin yükseköğretim kurumlarına sunduğu araçlar öğretim elemanlarına su katkıları sunar;

 • Ders programı oluşturma ve güncellemeyi kolaylaştırır.
 • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi sonucunda derslerin başarı ve etkinliğini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Derslerin içeriğinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha kolay anlaşılmasını ve tanınmasını sağlar.
 • Öğrenci merkezli öğretim sisteminin bir sonucu olarak öğrenciler sürece daha aktif katilmiş olacaklarından öğretim elemanlarının karsılarında daha bilinçli ve aktif öğrenci bulmalarını sağlar.
 • Öğrencilerin öğrenim gördükleri programın, program içerisindeki derslerin amaçlarını ve bunları basarıyla tamamladıklarında kazanacakları yeterlilikleri bilmelerine yardımcı olur.
 • Bologna Süreci'nin temel ayağı olan hareketlilik kapsamında örgenci ve öğretim elemanı değişimi yükseköğretimin öğretim sürecine önemli zenginlikler katar.
 • Öğretim elemanlarına farklı ülke ve üniversitelerde kısa süreli çalışma fırsatı sunarak diğer ülkelerde ortak projeler ve bilimsel çalışmalar yapmalarını kolaylaştırır.

 

Öğrenciler Açısından Önemi:

Bologna Süreci'nin nihai amacı mezunlara önemli kazanımlar sağlamaktır. Bu çerçevede;

 • Bologna Süreci öğrenci merkezli bir yaklaşımı öngördüğünden öğrencilerin eğitim hayatlarına aktif katılımlarını sağlar.
 • Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini daha bilinçli seçmelerine yardımcı olur.
 • Seçtikleri dersleri ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını; yani neleri bileceklerini, neleri uygulayabileceklerini ve hangi sosyal, mesleki ve iletişim yetkinliklerine sahip olabileceklerini önceden bilmelerine yardımcı olur.
 • Ders kredileri öğrenci is yükü temel alınarak oluşturulacağı için öğrencilerin ders dışındaki faaliyetlerini teşvik eder ve bu faaliyetlerin aldıkları dereceye aktarılmasını sağlar.
 • Eğitim-öğretim düzeyleri arasındaki yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir ve kolaylaştırır.
 • Tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde kurumlar arasındaki kalite farkı azalacağından tüm öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlayarak öğrenciler arasında fırsat eşitliğini geliştirir.
 • Yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilme oranları artar.
 • Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi gibi tanınma araçları sayesinde öğrencilerin almış oldukları eğitimin yurt dışında tanınmasına imkân sağlayarak mesleki ve akademik hareketliliğini arttırır.
 • Öğrenci hareketliliğini özendirir ve hareketliliğin önündeki engelleri azaltır.
 • Sadece formel öğrenme için değil, tüm öğrenme için hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder.

http://bologna.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/bologna/dosyalar/resimler/images%20%286%29.jpg

kazandırdıkları

Facebook Twitter Google Plus

Duyurular

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı
15 Okunma
Bologna Eşgüdüm Komisyonu'nun 2018/2019 akademik yılı bahar dönemi toplantısı 12.06.2019 tarihinde...
12/06/2019
Program Yeterliklerini (Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
Kalite Koordinatörlüğü     210 Okunma
        Lisans Bölümleri & Program Yeterliklerini Güncelleme...
24/04/2019
Program Çıktılarının Güncellenmesi ve Paydaş Analizleri Toplantısı
Kalite Koordinatörlüğü     676 Okunma
      Bölüm Program Çıktılarının Güncellenmesi ve Paydaş...
17/12/2018
Eğitim-Öğretim Kalite Güvence Sistemi Geliştirme Bilgilendirme Toplantısı - Pilot Programlar
298 Okunma
  Eğitim-öğretim kalite güvence sisteminin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, 2 Kasım 2018...
09/11/2018
Bologna Eşgüdüm Koordinatörü Ataması
299 Okunma
Üniversitemiz Bologna Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Murat Olcay...
12/10/2018
Kalite Komisyonu Değerlendirme Toplantısı
451 Okunma
Kalite güvencesi çalışmaları kapsamında, 21.09.2018 tarihinde kalite komisyonu alt çalışma grubu ile...
11/10/2018
Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğünde Yeni Görevlendirme
262 Okunma
  Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ, Bologna...
04/10/2018
Bologna Eşgüdüm Koordinatör Yardımcısı Ataması
1389 Okunma
Üniversitemiz Bologna Eşgüdüm Koordinatör Yardımcısı olarak Mühendislik Fakültesi Yazılım...
12/10/2016
Yeni Açılan Bölümler İçin Bologna Temsilcileri Bilgilendirme Toplantısı 26.05.2016
1845 Okunma
26.05.2016 Perşembe günü saat 10:30'da Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi 3 No'lu Konferans...
31/05/2016
AKTS/Diploma Eki Koordinatörü Ataması
1348 Okunma
Üniversitemiz AKTS/Diploma Eki Koordinatörü olarak Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr....
07/04/2016
Değerlendirme Ölçütleri ve AKTS/İş Yükü Tablosuna yeni satırlar eklenmiştir
1283 Okunma
Bologna Bilgi Paketi içindeki Değerlendirme Ölçütleri ve AKTS/İş Yükü Tablosu alanlarına kısa sınav,...
25/03/2016
Bologna Bilgi Paketi Güncelleme Onay Formu
1674 Okunma
Tüm akademik birimlerimizdeki bölüm ve programların Bologna Bilgi Paketinde yer alan içeriklerindeki...
21/01/2016
Bologna Birim Koordinatörleri Toplantısı 20.01.2016
1296 Okunma
20.01.2016 Çarşamba günü saat 14:00'te Rektörlük Kültür Merkezi alt salonda Rektör Yardımcısı ve...
20/01/2016
Bologna Eşgüdüm Koordinatör Yardımcısı Ataması
1108 Okunma
Üniversitemiz Bologna Eşgüdüm Koordinatör Yardımcısı olarak İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi...
11/12/2015
Lisansüstü, Lisans ve Önlisans Programları Bilgi Giriş Linkleri
5720 Okunma
Bologna birim temsilcilerinin program bilgi girişleri için kullanacakları...
04/09/2015
Yeni Açılan Bölümlerimiz için Bologna Süreci 12.11.2014
1981 Okunma
12.11.2014 Çarşamba günü saat 11:00 'da Kavaklı Kampüsü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar...
13/11/2014
Yeni Açılan Bölümlerimiz için Bologna Süreci 16.10.2014
1429 Okunma
16.10.2014 Perşembe günü saat 11:00 'da Kayalı Kampüsü Sağlık Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarında,...
13/11/2014
Ölçme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı-3
1479 Okunma
Bologna Sürecinin bir parçası olan akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları kapsamında...
13/11/2014
Ölçme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı-2
1426 Okunma
Bologna Sürecinin bir parçası olan akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları kapsamında...
17/09/2014

Lisansüstü, Lisans Ve Önlisans Programları Bilgi Giriş Linkleri

Bologna birim temsilcilerinin program bilgi girişleri için kullanacakları linkler:
önlisans/lisans/lisansüstü 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.